Jual Pendidikan Seks Untuk Anak

Cart
Cart masih kosong
Total: Rp0

Pendidikan Seks Untuk Anak

Rp0

Varian

0 PRODUK TERSEDIA

Add to Cart
Bagikan

Berat : - gr

Membicarakan masalah seks bagi sebgaian orang masih dianggap tabu. Apalagi kalau dikaitkan dengan anak-anak. Maka, wajar jika masih banyak orang tua yang merasa malu dan rikuh mengajarkannya pada anak. Padahal, pendidikan seks kepada anak-anak bukan semata mengajarkan hubungan badan, melainakn lebih kepada upaya memberikan pemahaman kepada anak, sesuai dengan usianya, mengenai fungsi-fungsi alat seksual dan naluri alamiah yang mulai timbul serta bimbingan dalam menjaga dan memelihara organ intim.

Melalui pendidikan seks yang benar, anak-anak di harapakan dapat melindungi diri dan terhindar dari pelecehan seksual, sementara para remaja lebih dapat bertangungjawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya.

Nah, buku ini akan membantu para orang tua dalam memberikan pendidikan seks kepada anak adri usia balita hingga pra nikah. Selain berpegang pada kaidah dan norma-norma Islam, pemaparan penulis juga tetap menganung nilai ilmiah yang mudah dicerna orang awam. Pas juga buat panduan orang tua, guru, keluarga, dan masyarakat dalam memberiakan pendidikan seks sejak dini.